Čo je CAE a ako sa tento test pripraviť

CAE, teda Cambridge Advanced English, je test angličtiny, ktorý skúša znalostiuchádzačov na pokročilej úrovni angličtiny. Je preto vhodný pre tých študentov, ktorísú približne na úrovni C1. Tento test sa zameriava na všetky 4 kompetencie –písanie, počúvanie, čítanie a v neposlednom rade aj na rozprávanie počas ústnejčasti skúšky. Test sa ale ďalej delí na menšie oddiely, ktoré sú …

Čo je CAE a ako sa tento test pripraviť Čítajte viac »