Čo je jazykový mentoring?

Jazykové vzdelávanie napreduje aj v 21 storočí a progres v vzdelávaní so sebouprináša aj nové spôsoby výučby. Jednou novinkou v svete jazykového vzdelávaniaje aj jazykový mentoring, alebo jazykový koučing. Aby sme si vysvetlili, čo myslímepod pojmom „jazykový mentoring“, pozrime sa najskôr na to, čo chápeme podpojmom „mentoring“. Ako charakterizovať „mentoring“Mentoring je forma vzdelávania, pri ktorom skúsenejší jedinec (mentor) poskytujerady …

Čo je jazykový mentoring? Čítajte viac »