Čo je CAE a ako sa tento test pripraviť

CAE, teda Cambridge Advanced English, je test angličtiny, ktorý skúša znalosti
uchádzačov na pokročilej úrovni angličtiny. Je preto vhodný pre tých študentov, ktorí
sú približne na úrovni C1. Tento test sa zameriava na všetky 4 kompetencie –
písanie, počúvanie, čítanie a v neposlednom rade aj na rozprávanie počas ústnej
časti skúšky. Test sa ale ďalej delí na menšie oddiely, ktoré sú zhrnuté nižšie. Test
je naozaj náročný, ale s dobrou prípravou CAE nebude problém zvládnuť.
Formát CAE

 1. Čítanie a používanie angličtiny (Reading and Use of English)
  Táto sekcia trvá 1h30 a je v nej 56 otázok. Tento oddiel sa delí na 8 mini oddielov,
  a to na oddiely s cvičeniami multiple choice (na výber z možností) a open cloze
  (dopĺňanie celých slov), taktiež tu nájdeme cvičenie na vytváranie celých slov,
  zmenu tvaru slov alebo zoradenie vetných celkov, aby logicky na seba nadväzovali.
 2. Písanie (Writing)
  Na napísanie dvoch esejí budete mať 1h30 (v tomto čase je zarátaný čas sa
  prípravu). Prvá esej ma danú tému, na druhú esej si ale tému môžete vybrať. Formát
  esejí je rôzny – môže to byť email, list, recenzia, report alebo návrh riešenia
  (proposal).
 3. Počúvanie (Listening)
  Tento oddiel trvá 40 minút a má až 30 otázok – preto je to niekedy náročne všetky
  otázky stihnúť. Niektoré otázky su multiple choice, niektoré su open cloze alebo aj
  spájačky. Materiály na počuvánie sú väčšinou rádiové nahrávky, rozhovory, prejavy
  a iné.
 4. Hovorenie (Speaking)
  Azda najťažšia čas testu CAE – speaking part – trvá našťastie „len“ 15 minút.
  V tomto oddiely však pracujete v páre. Buď je vám partner pridelený, alebo, v
  lepšom prípade, túto časť spravíte s niekým, koho poznáte a spolu sa dopredu
  dohodnete.
  Prečo ísť na CAE?
  Okrem toho, že vás to zvýhodní na trhu práce, je výhoda CAE aj trvácnosť certifikátu
  – je to totiž doživotný certifikát, na rozdiel od TOEFL alebo IELTS. Ďalšou výhodou
  tohto testu je, že aj ak nezískate potrebný počet bodov na udelenie certifikátu na
  úrovni C1, máte stále nárok na získanie certifikátu B2.
  Ako sa pripraviť na CAE?
  Na samotnú prípravu na test sa pozrieme v druhej časti blogu.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *