Náš mentor vás podrží!

Mentoring je viac ako klasické hodiny v zastaralých jazykovkách. Mentoring vás nielen pripraví na najrýchlejšie napredovanie, ale taktiež vás aj namotivuje v jazyku pokračovať cez bližší vzťah študenta a mentora. 

Jazykový mentoring v Simon Says

Mentoring je viac ako klasické hodiny v zastaralých jazykovkách. Mentoring vás nielen pripraví na najrýchlejšie napredovanie, ale taktiež vás aj namotivuje v jazyku pokračovať cez bližší vzťah študenta a mentora. 

Metóda​

Dôraz kladieme na čo najosobnejší prístup medzi mentorom a študentom. Naši mentori sú učitelia a doučovatelia v jednom – naša jazykovka je založená na princípe kamarátskeho vzťahu medzi vyučujúcim a študentom. 

viac menej

Priebeh hodín

Hodiny vždy začíname neformálnou konverzáciou – našich mentorov skutočne zaujíma, čo nové sa s Vami deje v práci alebo v škole. Aj pri hodinách zameraných na gramatiku je dôraz na rozprávanie v angličtine. Pri leveloch B1 a vyššie sa takmer celú hodinu bavíme iba po anglicky. 

viac menej

Dostupnosť

Naša škola si zakladá na tom, aby boli služby dostupné pre čo najviac ľudí, ktorí pomoc s angličtinou potrebujú. Preto sme sa rozhodli poskytovať služby za nižšiu cenu, ako konkurencia. 

viac menej

Zameranie

Naši mentori su pripravený vám pomáhať, nech je už vaše zameranie akékoľvek – môžete sa zamerať na všeobecnú angličtinu, obchodnú/business angličtinu, čisto konverzačné hodiny alebo prípravu na skúšky. 

viac menej

Naše 4 piliére

Metóda

Dôraz kladieme na čo najosobnejší prístup medzi mentorom a študentom. Naši mentori sú učitelia a doučovatelia v jednom – naša jazykovka je založená na princípe kamarátskeho vzťahu medzi vyučujúcim a študentom. 

viac menej

Priebeh hodín

Hodiny vždy začíname neformálnou konverzáciou – našich mentorov skutočne zaujíma, čo nové sa s Vami deje v práci alebo v škole. Aj pri hodinách zameraných na gramatiku je dôraz na rozprávanie v angličtine. Pri leveloch B1 a vyššie sa takmer celú hodinu bavíme iba po anglicky. 

viac menej

Dostupnosť

Naša škola si zakladá na tom, aby boli služby dostupné pre čo najviac ľudí, ktorí pomoc s angličtinou potrebujú. Preto sme sa rozhodli poskytovať služby za nižšiu cenu, ako konkurencia. 

viac menej

Zameranie

Naši mentori su pripravený vám pomáhať, nech je už vaše zameranie akékoľvek – môžete sa zamerať na všeobecnú angličtinu, obchodnú/business angličtinu, čisto konverzačné hodiny alebo prípravu na skúšky. 

viac menej

FAQ - často kladené otázky

Momentálne sa zameriavame na vyučovanie online. Online vyučovanie je ale tak pokročilé, že ani nespoznáte, že sa s mentorom rozprávate cez obrazovku. A navyše máte benefit, že nikam nemusíte cestovať. 

Mentori používajú rôzne materiály z rôznych zdrojov. Každý študent je iný, niektorí preferujú klasické cvičenia z knihy a iní knihy vôbec používať nechcú. Mentori vám ale pomôžu s hľadaním materiálov pri samoštudiu (pri zakúpení vyučovania s mentoringom). 

Nie, všetky materiály, na ktorých budete pracovať s mentorom, máte v cene. Materiály su v cene aj pri zakúpení hodín bez mentoringu.

Ak sa jedná o individuálne hodiny, študent môže stornovať alebo presunúť svoju hodinu, ak to minimálne 3 hodiny pred začatím vyučovania oznámi svojemu mentorovi. Storno alebo zmena hodín po tomto čase nie je možná, a hodina sa ráta ako absolvovaná. 

Ak chcete stornovať svoju účasť v skupinovej výučbe, musíte tak učiniť minimálne týždeň pred prvou hodinou kurzu. Po tomto termíne storno nie je možné. Vymeškané skupinové hodiny sa nenahradzujú. 

Vždy sa hodiny začínajú neformálnou konverzáciou v angličtine na rozohratie, prípadne sa opakuje učivo z minulej lekcie. Podľa zameranie sa určí typ aktivít na hodine, ale mentori dbajú na to, aby sa študenti nebáli rozprávať. Na konci majú študenti s mentorom reflexiu, o tom čo sa nové naučili a ako sa im cez hodinu pracovalo. 

 

Každý študent je iný, odporúča sa však mať 2 a viac hodín angličtiny týždenne pre rýchlejšie napredovanie. 

Zarezervujte si s nami úvodnú ukážkovú hodinu a my vám s tým pomôžeme. Je to bezplatné. 

Počet predplatených hodín je na vás, cena je u nás paušálna, nech už si kúpite 5 alebo 50 vyučovacích hodín dopredu. Pre zjednodušenie administratívy však privítame, ak si študent predplatí hodiny aspoň na mesiac dopred (teda pri študentovi, ktorý ma hodinu raz týždenne, zvykneme fakturovať 4 vyučovacie hodiny na začiatku mesiaca).